مقالات و پایان نامه ها

معرفی شبکه های حسگر بی سیم

تکنولوژی WSN  نیرویی بالقوه ای در تغییر مسیر زندگی،صنعت،فروش،پزشکی، مراقبت اغلب افراد وابسته، مدیریت بحران و بسیاری جهات دیگر دارد.حسگرهای بی سیم و شبکه های حسگر،محاسبه فراگیر و تحقبقات هوش مصنوعی با هم نظریات میان ادامه مطلب…

By 92, ago