تکنولوژی WSN  نیرویی بالقوه ای در تغییر مسیر زندگی،صنعت،فروش،پزشکی، مراقبت اغلب افراد وابسته، مدیریت بحران و بسیاری جهات دیگر دارد.حسگرهای بی سیم و شبکه های حسگر،محاسبه فراگیر و تحقبقات هوش مصنوعی با هم نظریات میان رشته ای هوش محدود را برای پیروز شدن بر چالش هایی که ما در زندگی روزمره مان با آن مواجه هستیم را ساخته اند.یکی از چالش های اصلی جهان برای دهه های اخیر ادامه جمعیت سالخورده بوده است که در کشور های پیشرفته افزایش یافته است.مرجع جمعیتی پیش بینی کرده است که در 20 سال آینده جمعیت در کشورهای پیشرفته تقریبا نزدیک 20% جمعیت کلی خواهد شد.از این رو افزایش کیفیت افراد سالخورده مسئله مهمی است که در این زمینه مطرح می شود.

یکی از کاربردهای امید بخش این است که ناحیه ترکیبی از تکنولوژی های الکترونیکی دریافتی و مصرفی که به مردم اجازه بازبینی ثابت را می دهد در شبکه های فراگیر خانگی با ایجاد بازبینی پزشکی متدوام،ارتقای حافظه،کنترل اسباب خانه،دستیابی داده های پزشکی و ارتباط اورژانسی به ساکنان و مراقبت کنندگانشان کمک کرد.

نه تنها سالخوردگان و بیماران بلکه در خانواده هایی که والدین هردو مشغول به کار می باشند استفاده از این سیستم ها برای مراقبت از نوزادان و کودکان مزیت هایی دارد.

محققان در کامپیوتر،شبکه ها و زمیینه های پزشکی با هم برای ساخت تصویر وسیعی از مراقبت های هوشمندانه ی ممکن در حال کار هستند.

رشد بیشتری توسط همزیستی تکنولوژی های شخصی کوچک معرف فرکانس رادیو،بلوتوث و شبکه های حسگر بی سیم برای بوجود آوردن کاربردهای زمینه ای بدست خواهد آمد.

در این مقاله، ما سیستم مدیریت داده ی درمان حسگر گرید، به نام  SEGEDMAرا پیشنهاد می کنیم که ادغام فن آوری های شبکه های مختلف وامکان دسترسی به داده های پیوسته  به کاربران سیستم را تضمین می کند.

هدف از این مقاله، حل مسائل و چالش های ذخیره سازی گرید و هم چنین مشکلات مهمی که به دلیل ادغام شبکه های حسگر بی سیم با فن آوری گرید در مراقبت های بهداشتی بوجود می آیند،است.

 

 

 

2.1معرفی شبکه های حسگر بی سیم

پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی سیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری های گوناگون داده است.

این حسگرهای کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی (بر اساس نوع حسگر، پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند، موجب پیدایش ایده ای برای ایجاد و گسترش شبکه های موسوم به شبکه های بی سیم حسگر شده اند.

22..1محدودیت های سخت افزاری یک گره حسگر:

عواملی چون اقتصادی بودن سیستم،توانی های مورد انتظار ،تعداد انبوه گره ها ، و نهایتا عملی شدن ایده ها در محیط واقعی موجب گشته است هر گره تعتعدی محدودیت سخت افزاری داشته باشد.

هزینه پایین : بایستی سیستم نهایی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.چون تعداد گره ها خیلی زیاد بوده و برآورد هزینه هر گره بر تعداد زیادی ضرب می گردد،بنابراین هرچه از میزان هزینه هر گره کاسته شود ،در سطح کلی شبکه ، صرفه جویی زیادی صورت خواهد گرفت.

حجم کوچک : گره ها به نسبت محدوده ای که زیر نظر دارند ،بخشی را به خود اختصاص می دهند. لذا هرچه این قسمت کمتر باشد به همان نسبت کارآیی بالاتر می رود و از طرفی در اکثر موارد برای اینکه گره ها جلب توجه نکنند و یا بتوانند در برخی مکان ها قرار بگیرند نیازمند داشتن حجم کوچکی می باشند.

توان مصرفی پایین : منبع تغذیه در گره ها محدود می باشد و در عمل ، امکان تعویض یا شارژ مجدد آن مقدور نمی باشد،لذا بایستی از انرژی موجود به بهترین نحو ممکن استفاده شود.

نرخ بیت پایین : به خاطر وجود سایر محدودیت ها ، عملا میزان نرخ انتقال و پردازش اطلاعات در گره ها ، نسبتا پایین می باشد.

خود مختار بودن : هر گره باید از سایر گره ها ستقل باشد و بتواند وظایف خود را طبق تشخیص و شرایط خود، به انجام رساند.

قابلیت تطبیق پذیری : در طول انجام نظارت بر محیط، ممکن است شرایط در هر زمانی دچار تغییر و تحول شود.مثلا ممکن است بعضی از گره ها خراب شوند به همین دلیل هر گره باید بتواند خود را با شرایط جدید ایجاد شده تطبیق دهد.