یکپارچه سازی شبکه های حسگر بی سیم با شبکه های سنتی سیمی مدتی قبل مطرح شد.مرکز چالش های فنی در توسعه حسگرها وزیرساخت های شبکه های حسگر، نیاز به رابط های برنامه کاربردی برای خدمات شبکه و وب سرویس ها را ایجاد کرد. این مقاله به توصیف دو برنامه کاربردی  متفاوت شبکه های حسگر- خدمات پزشکی اضطراری و مدیریت زنجیره تامین – می پردازد،وتوضیح می دهد چگونه این برنامه ها را در شبکه جمع آوری داده های جدید به اشتراک گذاریم.

امروزه  شبکه معماری شامل وسعت برنامه های کاربردی بسیار بیشتری نسبت به شبکه های سنتی، که
با تمرکز بر روی برنامه های توزیع شده به پردازش حجم زیادی از داده ها می پرداختند،است. برنامه های کاربردی جدیدتر شبکه ها داده محور هستند و بیشتر روی خدمات توزیع شده متمرکز شدند. دراین مقاله ما درمورد استانداردهای شبکه که ازبرنامه های کاربردی که مطابق با  OSGA[1] است، بحث می کنیم. بیشتر داده ها برای برنامه های کاربردی جدید توسط یک کلاس جدید کوچک ، که خود شامل دستگاه های هوشمند و هم چنین دستگاههایی که قابلیت محاسبات با ارتباطات بی سیم را دارند هستند. جمع آوری وسایل بی سیم ریزدر شبکه های حسگربه شما این امکان را می دهد که محیط فیزیکی را در مقطع های بزرگتری اندازه گیری کنید. این به نوبه خود، منجر به افزایش گسترده در کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس را در یک آرایه رو به گسترش برنامه های کاربردی شبکه، مانند: نظارت بر ساختمان ها ، پل ها و محیط زیست، در حالی که برخی دیگر غذاهای فاسد شدنی، کالاهای شکننده، مردم ، و بیماران را ردیابی می کنند.

دامنه در حال ظهور شبکه های حسگر بی سیم طیف گسترده ای ازدستگاه ها با محاسبات بسیار متفاوت، ارتباطات ، و سنجش توانایی انجام بعضی از کارها را دارد.این محدوده از سیستم های نسبتا قدرتمند با پردازنده ها و رابط های بی سیم با پهنای باند بالا ، بسیار کوچکترهستند وهم چنین گره ها (که اغلب ذره)نامیده می شوند نیز کوچکتر هستند و شامل میکروکنترلرها جاسازی شده ساده و پهنای باند کم و رادیوهای فعال در 433 یا 916 مگاهرتز صنعتی، علمی وباندهای پزشکی است. دیگر فن آوری های بی سیم مانند IEEE 802.15.4، بلوتوث، وتلفن همراه از راه دور همچنین می توانند شبکه های حسگر را پشتیبانی کنند. این مقاله به بررسی دو شبکه حسگر که یکی  نظارت بر بیمار و دیگری مدیریت زنجیره عرضه است،می پردازد.

2.3 کاربرد پزشکی شبکه های حسگر
محققان انواع مختلفی ازنشانه های مهم معماری شبکه های حسگر را پیشنهاد کرده اند. این محدوده هوشمند ، حسگرهای بی سیم را به منظور یکپارچه کردن حسگرهای تک ذره بوسیله ی شبکه های شخصی بهم وصل می کند. سیستم عامل دستگاه باید برای طیف وسیعی از حسگرها ، بسته به نیازو میزان هزینه ی آن جا داشته باشد.ساده ترین دستگاه که شامل ریزه، یک باتری کوچک و یک ماژول است و درشکل 14 نشان داده شده است، که نظارت بر ضربان قلب بیمار و میزان اشباع اکسیژن در خون را برعهده دارد. چنین ابزاری می تواند در بسیاری از انواع مراقبت های بهداشتی و تنظیمات مراقبت های بهداشتی در خانه و هم چنین طیف گسترده ای از شرایط ، از جمله: نارسایی احتقانی قلب، بیماری ریوی انسدادی و آسم نظارت داشته باشد. الگوریتم های حسگر قابل برنامه ریزی ذخیره داده های حسگر را به صورت  ذره ذخیره می کنند، همچنین انتقال بی سیم اطلاعات به تلفن های هوشمند و PDA و رایانه های قابل حمل را انجام می دهند. دستگاه های متصل به اینترنت به عنوان واسطه بین گره های شخصی حسگر بیمارو برنامه های کاربردی بزرگ عمل می کنند. آنها زنگ هشداری را فراهم می کنند و اجازه می دهند داده های حسگر به صورت محلی مشاهده شوند ،ذخیره شوند و یا از طریق اینترنت به خارج از سایت به ایستگاه پایه برای پردازش داده ها و نظارت بر آنها فرستاده شوند.

1.2.3 مراقبت از بیمار

حسگرهای هوشمند در انواع مختلف تنظیمات مراقبت از بیمار، به ویژه درجایی که مراقبت از بیمار کند و آرام پیش رود،و هم چنین زمانی که  داده ها مجموعه ی مهمی برای تشخیص است، و یا اگر تعداد زیادی از بیماران باید تحت نظارت قرار بگیرند.در اینجا ، حسگرهای بی سیم ، یک مثال خوب برای مراقبت از بیماردر مرحله ی قبل از بیمارستان است که این حسگرها می توانند بیمار را به سادگی حمل و نقل کنند و جریان ثابتی از اطلاعات در مورد نشانه های حیاتی بیماررا برای کامپیوتر همراه که در اختیار EMT [2]است بفرستد و او این اطلاعات را دریافت کند.نشانه حیاتی بیمار و داده های مراقبت از بیمار می توانند به بیمارستان پیش از بیمارفرستاده شوند، به طوری که پزشکان و پرستاران بهتر بتوانند نیازهای بیمار را پیش بینی کنند.

2.3.2 شبکه های حسگر پزشکی موقت

[3]MCI حوادث غیر مترقبه ای هستند که در آن تعداد زیادی از تلفات در طی یک دوره کوتاهی رخ می دهد. در اغلب موارد ، تنها در حدود10 تا 15 درصد از بازماندگان به شدت مجروح هستند؛با این حال،شناسایی و طبقه بندی سریع این بیماران از میان بازماندگانی که کمتر جراحت دیده اند از چالش ها به شمار می رود. گسترش کوچک، حسگرهای بی سیم علایم حیاتی در شبکه های حسگر می تواند اولین افراد را در نظارت ،کمک وتصمیم گیری در مورد بیماران بیشتر کمک کند.

حسگر و معماری شبکه های حسگراجازه می دهند اطلاعات مربوط به بیمار جمع آوری شوند و به
سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری منتقل شوند به طوری که دیدگاهی از موقعیت مصدوم بدست آورند (شکل 14)، وبیمارستان باتوجه به اطلاعاتی که دارد بهتر می نواند به مصدوم کمک کند.

[1] Open Grid Services Architecture

[2] Emergency Medical Technician

[3] Mass casualty incidents